V Pop Records
jazz / indie/ experimental

V Pop Records to sublabel, eksplorujący obszary muzyczne, takie jak experimental i indie. Tworzy przestrzeń dla artystów poszukujących nowych brzmień.Rozwija działania w Polsce, a także w krajach UE, Kanadzie, czy Japonii. V Pop Records jest przyjazne zarówno kreatywnym twórcom jak i profesjonalistów zainteresowanym budowaniem sieci współpracy. Wydawniczo, managersko, bookingowo pracowaliśmy do tej pory z ponad 30 artystami. Oprócz działalności wydawniczej, V Pop Records organizuje koncerty, i angażuje się także w działania edukacyjne i społeczne poprzez muzykę. V Pop współpracuje m. in. z Abrahamem, Slow Sunset i innymi. 

 

V Pop Records is a sublabel exploring musical areas such as experimental and indie. It provides a platform for artists seeking new sounds, expanding its activities not only in Poland but also in EU countries, Canada, and Japan. V Pop Records is welcoming to both creative minds and professionals interested in building collaborative networks. In addition to its publishing endeavors, So far the label has worked with more than 30 artists as a publisher, booker or management.  V Pop Records organizes concerts and actively engages in educational and social initiatives through music. V Pop collaborates with artists such as Abraham, Slow Sunset, and others.

Recent artists

NEW EP SOON!

abraham-profill